Stran 1/3

Aparat za paspuliranje A 10 - 16-4 283 Aparat za paspuliranje A 10 - 16-4

5500

APARAT A 10 paspula 16-4 mm

 • Cena
 • 41,65

Aparat za paspuliranje A 10 - 18 - 4,5 284 Aparat za paspuliranje A 10 - 18 - 4,5

5500

APARAT A 10 paspula 18-4,5 mm

 • Cena
 • 41,65

Aparat za paspuliranje A 10 - 20-5 285 Aparat za paspuliranje A 10 - 20-5

5500

APARAT A 10 paspula 20-5 mm

 • Cena
 • 41,65

Aparat za paspuliranje A 10 - 22-5,5 286 Aparat za paspuliranje A 10 - 22-5,5

5500

APARAT A 10 paspula 22-5,5 mm

 • Cena
 • 41,65

Aparat za paspuliranje A 10 - 24-6 287 Aparat za paspuliranje A 10 - 24-6

5500

APARAT A 10 paspula 24-6 mm

 • Cena
 • 41,65

Aparat za paspuliranje A 10 - 26-6,5 288 Aparat za paspuliranje A 10 - 26-6,5

5500

APARAT A 10 paspula 26-6,5 mm

 • Cena
 • 41,65

Aparat za paspuliranje A 10 - 28-7 289 Aparat za paspuliranje A 10 - 28-7

5500

APARAT A 10 paspula 28-7 mm

 • Cena
 • 41,65

Aparat za paspuliranje A 10 - 30-8 290 Aparat za paspuliranje A 10 - 30-8

5500

APARAT A 10 paspula 30-8 mm

 • Cena
 • 41,65

Aparat za paspuliranje A 10 - 32-8,5 291 Aparat za paspuliranje A 10 - 32-8,5

5500

APARAT A 10 paspula 32-8,5 mm

 • Cena
 • 41,65

Aparat za paspuliranje A 10 - 36-10 292 Aparat za paspuliranje A 10 - 36-10

5500

APARAT A 10 paspula 36-10 mm

 • Cena
 • 41,65

Aparat za paspuliranje A 10 - 40-11,5 293 Aparat za paspuliranje A 10 - 40-11,5

5500

APARAT A 10 paspula 40-11,5 mm

 • Cena
 • 41,65

Aparat za paspuliranje A 10 - 45-13 294 Aparat za paspuliranje A 10 - 45-13

5500

APARAT A 10 paspula 45-13 mm

 • Cena
 • 41,65
Stran 1/3