Stran 2/3

Aparat za paspuliranje A 10 - 45-13 294 Aparat za paspuliranje A 10 - 45-13

5500

APARAT A 10 paspula 45-13 mm

 • Cena
 • 41,65

Aparat za paspuliranje A 10 - 50-16 295 Aparat za paspuliranje A 10 - 50-16

5500

APARAT A 10 paspula 50-16 mm

 • Cena
 • 41,65

Aparat za paspuliranje A 4 - 12,7 306 Aparat za paspuliranje A 4 - 12,7

5400

APARAT A 4 paspula 12,7 mm

 • Cena
 • 36,43

Aparat za paspuliranje A 4 - 15,9 307 Aparat za paspuliranje A 4 - 15,9

5400

APARAT A 4 paspula 15,9 mm

 • Cena
 • 36,43

Aparat za paspuliranje A 4 - 19,0 308 Aparat za paspuliranje A 4 - 19,0

5400

APARAT A 4 paspula 19,0 mm

 • Cena
 • 36,43

Aparat za paspuliranje A 4 - 25,4 310 Aparat za paspuliranje A 4 - 25,4

5400

APARAT A 4 paspula 25,4 mm

 • Cena
 • 36,43

Aparat za paspuliranje A 4 - 9,5 311 Aparat za paspuliranje A 4 - 9,5

5400

APARAT A 4 paspula 9,5mm

 • Cena
 • 36,43

Aparat za paspuliranje A 9 - 16 312 Aparat za paspuliranje A 9 - 16

5400

APARAT A 9 paspula 16 mm

 • Cena
 • 36,43

Aparat za paspuliranje A 9 - 20 313 Aparat za paspuliranje A 9 - 20

5400

APARAT A 9 paspula 20 mm

 • Cena
 • 36,43

Aparat za paspuliranje A 9 - 22 314 Aparat za paspuliranje A 9 - 22

5400

APARAT A 9 paspula 22 mm

 • Cena
 • 36,43

Aparat za paspuliranje A 9 - 26 315 Aparat za paspuliranje A 9 - 26

5400

APARAT A 9 paspula 26 mm

 • Cena
 • 36,43

Aparat za paspuliranje A 9 - 28 316 Aparat za paspuliranje A 9 - 28

5400

APARAT A 9 paspula 28 mm

 • Cena
 • 36,43
Stran 2/3